กอช.เผยช่วงโควิดคนรายได้หด สมาชิกหยุดส่งเงินออมกว่า 50%

กอช.เผยช่วงโควิดสมาชิกหยุดส่งเงินออมกว่า 50% หลังรายได้ลดลง พร้อมเดินหน้าแก้กฎหมาย หนุนคนไทยเข้าถึงการออมมากขึ้น เปิดกว้าง “คนอายุ 65 ปี-ประกันสังคม ม.40” สมัครสมาชิกได้

วันที่ 17 มกราคม 2565 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิดทำให้สมาชิกหยุดการนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ ประมาณ 50% จากยอดสมาชิกประมาณ 2 ล้านราย ยอมรับว่าช่วงโควิดเป็นสถานการณ์ที่คนรายได้น้อยมีรายได้ลดลง จึงได้หยุดการนำส่ง อย่างไรก็ดี ในปี 2564 ก็มีสมาชิกให้เข้ามาเพิ่ม 60,000 ราย ซึ่งถือว่ามีจำนวนที่สูง ในภาวะโควิดเช่นนี้

 

ขณะที่ปี 2565 ไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายจำนวนสมาชิกชัดเจน แต่ยังคงเดินหน้าเพิ่มจำนวนสมาชิกโดยเน้นร่วมมือกับท้องถิ่น ในการลงพื้นที่ เข้าไปเพิ่มจำนวนสมาชิก ให้เข้าถึงการออมเงินมากขึ้น เพราะการส่งเสริมการออมในวัยเรียน ขณะนี้นักเรียนนักศึกษาเรียนออนไลน์ การดำเนินงานจึงยากขึ้น แต่มองว่าวัยนี้ ยังเป็นวัยที่ควรจะเริ่มต้นการออม

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
นางสาวจารุลักษณ์ กล่าวว่า ในปี 2565 กอช. ยังเดินหน้าแก้กฎหมาย เพื่อจูงใจให้สมาชิกเข้ามาออมเพิ่ม โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการเพิ่มหลักประกันให้กับผู้สูงอายุ โดยขยายอายุให้สมาชิกเข้ามาออมได้ จาก 60 ปี เป็น 65 ปี และแก้กฎหมายให้ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 40 สามารถเข้ามาเป็นสมาชิก กอช. ได้ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการออมได้มากขึ้น รองรับสังคมสูงวัยด้วย โดยขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดแล้ว อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์

นอกจากนี้ได้มีการแก้กฎหมายให้สมาชิกที่เกษียณอายุแล้ว และเจ็บป่วยระยะสุดท้าย สามารถเลือกรับบำเหน็จได้ จากเดิมกฎหมายระบุให้รับบำนาญได้อย่างเดียว อย่างไรก็ดี จะต้องมีหลักฐาน ทางการแพทย์มายืนยัน เพื่อขอเปลี่ยนการรับเงินสะสมเป็นก้อน

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กอช. มีเงินกองทุนสะสมอยู่ที่ 10,000 ล้านบาท โดยผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อปี 2564 อยู่ที่ 0.80% ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มาก แต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนเงินเฟ้อ และผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากก็ยังสูงอยู่ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ กอช. ลงทุนในทรัพย์สินที่มั่นคง ทำให้ กอช.สามารถลงทุนในหุ้นได้เพียง 7% เพราะกฎหมายของ กอช. กำหนดให้มีประกันในเรื่องเงินต้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับสมาชิกด้วย