ธปท.จับตาผลกระทบยูเครน เล็งปรับจีดีพีประมาณการเศรษฐกิจใหม่

ธปท.ติดตามสถานการณ์ยูเครนใกล้ชิด ดูผลกระทบ 3 ปัจจัยหลัก ตลาดเงิน เงินเฟ้อเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เล็งปรับจีดีพีและประมาณการเศรษฐกิจในการประชุม กนง. คาดโอมิครอนครึ่งปีหลังจะคลี่คลาย ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจมกราคม การบริโภคการลงทุนลดลงตามความกังวลโควิด

ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ติดตามสถานการณ์โลกและประเทศไทยอย่างใกล้ชิด โดยเพาะกรณีจองยูเครน ที่ต้องติดตาม 3 แระเด็นหลัก 1.ผลกระทบด้านตลาดเงิน อาจมีการผันผวนบ้าง ระบบการชำระเงิน ค่าเงินบาท แต่โดยรวมไทยยังมีเสถียรภาพด้านการเงิน 2.เงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะยูเครนเป็นประเทศที่มีสินค้าสำคัญ เช่น น้ำมัน อาจจะส่งผลให้เงินเฟ้อปรับสูงขึ้น 3.เศรษฐกิจโลกที่ต้องชะลอตัว

ส่วนสถานการณ์โควิดโอมิครอนมีตัวเลขผู้ติดเชื่อสูงขึ้นต่อเนื่อง แม้สถานการณ์ไม่รุนแรงมาก คาดว่าจะลดลงภายในครึ่งปีหลัง ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะติดตามอย่างใกล้ชิด และอาจมีการพิจารณาปรับประมาณการเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจในปี 2564 รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญๆ ที่ต้องติดตามต่อไป

สำหรับเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2565 เศรษฐกิจชะลอลงบ้าง โดยการบริโภคและลงทุนของภาคเอกชนปรับลดลงจากความกังวลต่อการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับลดลงจากการระงับการลงทะเบียนเข้าประเทศผ่านระบบ Test & Go ชั่วคราว ขณะที่การส่งออกสินค้าปรับลดลงบ้าง หลังจากเร่งไปในเดือนก่อน สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายประจำของรัฐบาลกลางด้านการซื้อสินค้าและบริการ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานและอาหารสด เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ส่วนตลาดแรงงานทยอยปรับดีขึ้นบ้าง แต่โดยรวมยังเปราะบาง สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากกว่าเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลง จากการระงับการลงทะเบียนเข้าประเทศผ่านระบบ Test & Go ในช่วงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในหลายประเทศ

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน ที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนในเกือบทุกหมวด โดยเป็นผลจากสถานการณ์การระบาดในประเทศที่กลับมารุนแรงขึ้นและการเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการควบคุมการระบาด ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมและความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลงบ้าง

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน ที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลงบ้างจากการลงทุนด้านการก่อสร้างที่ลดลงตามยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ขณะที่การลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ทรงตัวจากเดือนก่อน

มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลง สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะหมวดยานยนต์หลังจากที่เร่งผลิตไปในเดือนก่อนตามคำสั่งซื้อคงค้าง ขณะที่หมวดเคมีภัณฑ์ลดลงตามการปรับลดปริมาณการผลิตปุ๋ยเคมีลงชั่วคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่อยู่ในระดับสูง

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายประจำหดตัวเล็กน้อยจากรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ขณะที่รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางขยายตัวจากการเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางถนน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานและอาหารสด ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสำเร็จรูปที่ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ด้านตลาดแรงงานทยอยปรับดีขึ้นบ้างแต่โดยรวมยังเปราะบาง สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากกว่าเดือนก่อน

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น ตามความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากมีการประกาศในกลางเดือนมกราคมว่าจะกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านระบบ Test & Go ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket